HT 2015 – sista terminen

Allt är i ständig förändring, jag föreställer mig att du också noterat det?

Det är spännande, lite läskigt och ibland utmanande att vara närvarande och icke-värderande i förändringar. Jag har märkt att utövandet gett mig både mod och tillit att låta utveckling ske organiskt.

För stora kliv framåt har medfört att de förändringar jag gjort inte hunnit integrerats och inneburit att jag fallit tillbaks i välbekanta inarbetade mönster. Att inte förmå acceptera det jag inte kan förändra, har jag också erfarit som hinder i utvecklingsprocesser. Detta tänker jag att du också har upplevt på något sätt.

Jag vågar tro att du även fått känna på det enorma stöd en kontinuerlig praktik ger tillbaka, kanske i form av en ökad förnöjsamhet med saker som dom är, kanske med en mer tydlig vision över vad du vill bidra med i samhället, kanske med en större tillit till att livet vill dig gott även i stunder av frustration, nedstämdhet eller upplevd motgång.

Det finns mycket jag vill säga om förändring och kontinuitet – jag vill också höra dina tankar och upplevelser. Till hösten gör vi en sista termin och hoppas att vi ses då för att dela praktik och samtal!

Vid årsskiftet bygger vi om till tre behandlingsrum för att skapa plats för Stockholmsosteopaterna, vår nya projekt för att bidra till självläkning och kroppskännedom.

Det Skimra Yoga står för finns kvar i fast i andra konstellationer, intressanta samarbete och på andra yogaplatser. Mer information om det kommer.