Intro till NVC nu på söndag 25/3!

Tycker du det är svårt att hantera konflikter? Säger du ja fast du ibland hellre skulle vilja säga nej? Upplever du andra utmaningar när det gäller att uttrycka dig klart och tydligt?

Nonviolent Communication, NVC, är en kommunikationsprocess som bidrar till att vi kan kommunicera och hantera konflikter med respekt för allas behov. NVC kan hjälpa oss att praktisera och leva medvetet och närvarande. Modellen utvecklades av den amerikanske psykologen
Dr. Marshall B. Rosenberg på 1970-talet.

Nonviolent Communication lär oss bland annat att

  • Säga vad vi önskar och vill, på ett sätt som ökar sannolikheten att bli hörda
  • Höra vad andra känner och behöver, även om uttrycket är anklagande eller aggressivt
  • Lyssna på och ta hand om oss själva
  • Förebygga och hantera konflikter på sätt som fungerar för alla

Söndagen den 25 mars kl. 10.00-13.00
Pris: 300 kr | anmälan till jenny@skimrayoga.se

Läs gärna mer om Aurora Sparre här.