SCHEMA

Yogasūtra-söndagar: 4 x Yogafilosofiska samtal HT 2019 

Jag längtar efter det goda samtalet, den gemensamma reflektionen och hur vi kan inspirera varandra till att utforska och förkroppsliga yogafilosofin i vardagen. För att möjliggöra detta träffas vi hemma hos mig i Hammarby Sjöstad. Jag förbereder några verser från Patanjalis yogasūtra att dela med mig av vid varje träff och så önskar jag att vi tillsammans knådar och processar materialet, samt gör ett gemensamt åtagande att undersöka hur det går att implementera filosofin mellan gångerna vi ses, samt vad som händer när vi gör detta.

Min förhoppning är också att vi tillsammans kan stötta varandra till att avsätta en liten stund varje dag för recitation (ljud/chanting) och meditation, som en påminnelse om och tillbakagående till just den här stunden. Gruppen är inte tänkt som ett alternativ till terapi, utan som ett stöd för en djupare reflektion över livet, vilket i sig kan verka terapeutiskt.

Att laga mat är en favorit-sysselsättning och att dela mat tillsammans, är för mig en symbol av intimitet, vilket jag hoppas kan vara stimulerande för den filosofiska processen samt bidragande till att sudda ut idén av att någon är lärare och elev för en stund, så vi kan mötas i all enkelhet, som lika delar av det mänskliga varat.

Söndagar (full)
16.30 Samling, recitation (chanting)
17.30 Middag
18.15 Undervisning, reflektion
19.00 Meditation
19.30 Avslut
Höstens datum: 25 augusti, 22 september, 27 oktober, 1 december
Pris: 2500 kr för höstens kurs | Anmälan till jenny@skimrayoga.se

Förhållningssätt i undervisningen
Genomgående handlar yogapraktik om att öva upp förmågan till fokus och kontakt med det som stunden presenterar, utan dömande. Det medför att vi utvecklar både mod, medkänsla och insikt. Processen är livslång och därför övar vi på att igen och igen, rikta fokus till andningsprocessen samt att omsorgsfull lyssna till och närvarande med de egna förutsättningarna för dagen; på så sätt blir yoga ett terapeutiskt och läkande redskap.

Att vara omtänksam med sig själv och sin energi är en underskattad konst och jag önskar att din yogastund blir en påminnelse om det. På så sätt frigörs inre resurser att använda till personlig transformation och social förändring.