SCHEMA

Yogasūtra-söndagar: 4 x Yogafilosofiska samtal HT 2021 

Min längtan efter det goda samtalet, den gemensamma reflektionen och hur vi kan inspirera varandra till att utforska och förkroppsliga yogafilosofin i vardagen, är vad dessa filosofi-träffar handlar om. En gång i månaden förbereder jag en vers från Patanjalis yogasūtra  som vi tillsammans knådar och processar, samt gör ett gemensamt åtagande om att undersöka hur det går att implementera och förkroppsliga mellan gångerna vi ses, samt vad som händer när vi gör detta. Vi ses hemma hos mig i Hammarby Sjöstad.

Min förhoppning är gruppen verkar stöttade i att avsätta en liten stund varje dag för recitation (ljud/chanting) och meditation (tystnad), som en påminnelse om närvaro och kontakt med just den här stunden. Gruppen är inte tänkt som ett alternativ till terapi, utan som ett stöd för en djupare reflektion över livet, vilket i sig kan verka terapeutiskt.

Att laga mat är en favorit-sysselsättning och att dela en måltid, är för mig en symbol av intimitet, vilket jag hoppas kan vara stimulerande för den filosofiska processen samt hjälpsam i att sudda ut idén av att någon är lärare och elev, så att vi kan mötas i all enkelhet, som lika delar av det mänskliga varat.

Söndagar (kursen är fullbokad)
16.30 Samling, recitation (chanting)
17.30 Middag
18.15 Undervisning, reflektion
19.00 Meditation
19.30 Avslut
Pris: 2500 kr för en termin | Anmälan till jenny@skimrayoga.se
———————————————————–

Förhållningssätt i yogaundervisningen
Genomgående handlar yogapraktik om att öva upp förmågan till fokus och kontakt med det som stunden presenterar, utan dömande. Det medför att vi, på ett mer lyhört sätt kan svara an på stunden, utifrån vad som pågår i den. När reaktivitetsmönster förändras verkar vår kapacitet att möta oss själva och andra med ökad medkänsla och klarsyn mer tillgänglig.

Processen är på ett sätt livslång, även om den bara kan hända i medveten kontakt med den innevarande stunden. Därför övar vi på att igen och igen, rikta fokus till andningen och vad som ger andningen liv. Samtidigt övar vi på att med omsorg, lyssna till och närvarande med de egna förutsättningarna för dagen; på så sätt blir yoga både en terapeutisk, läkande och en existentiell följeslagare.

Att vara omtänksam med sig själv och sin energi är en underskattad konst och jag önskar att praktiken blir en påminnelse om det. På så sätt frigörs inre resurser som verkar personlig transformerande vilket är en grund för social förändring.