Träna ett helt år på Nonviolent Communication!

Vilken lycka för Skimra Yoga att i samverkan med Aurora Sparre från Chance2Change få erbjuda så många verktyg för självkännedom och utvecklandet av goda relationer!

Att ändra vane- och handlingsmönster kräver både insikt och förståelse för hur du kan kommunicera med integritet och omtanke men också för hur du kan lyssna empatiskt. Att lära sig modellen för nonviolent communication är en god början. Men den behöver också införlivas och förkroppsligas genom praktik!

Fokus under fördjupnings-året kommer att vara praktiskt, att applicera NVC i kontakt med dig själv, i dialog och samverkan med andra, samt hur vi ger näring till att skapa en miljö som präglas av icke-våld, empati och kontakt. Träningen kommer till stor del att byggas upp i samverkan med dig som deltagare och utgå från de exempel du har med dig från vardags- och arbetssituationer. Teori och praktik i NVC kompletteras med kortare övningar i yoga, för att förstärka och förfina förmågan att vara närvarande och i kontakt med oss själva på fler plan än det mentala.

All information om priser, tider och anmälan finns här i pdf-format.