YOGA/JENNY

Om Yoga
Yoga är en holistisk livsfilosofi som tar sin utgångspunkt i individens egna förutsättningar att skapa, uppleva och upprätthålla balans. Filosofin innehåller redskap för att öva självförståelse, skapa förändring och ge insikt. Dess förhållningssätt, med intention om närvaro och kontakt, kan praktiseras genom livets alla skeenden. Vägen till och behovet av balans ser olika ut och därför är det viktigt att hela tiden rikta uppmärksamheten tillbaks till den egna andningen, essensen i yogapraktiken.

Tillsammans med en medveten andning används olika kroppspositioner för att öka kroppsnärvaro. Både styrka, stabilitet, mjukhet och koordination är viktiga komponenter i en yogaklass och därför blandas flödande sekvenser för värme och smidighet med statiska element, för styrka och uthållighet. Även längre andnings- avslappnings- samt meditativa praktiker utforskas. Eftersträvan är att så långt som möjligt anpassa yoga till varje individs behov och förutsättningar för dagen; på så sätt blir yoga ett terapeutiskt och läkande redskap.

Att varsamt förlänga andetaget och fokuserat koordinera det med kroppsrörelse är övergripande tema i en yogapraktik. Att även släppa taget om kroppen och notera hur andetaget uppstå naturligt och spontant, är tematiken i en mer stillsam meditativ praktik. Dessa båda riktningar kompletterar varandra.

Skimra Yoga välkomnar en variation och mångfald i ålder, kroppsstorlek, fysiska hälsotillstånd och andra kategoriseringar – inställning är att alla med en önskan, ska kunna använda yogas redskap på ett personligt och omsorgsfullt sätt.

Om Jenny
Jag har många års erfarenhet av personlig yogapraktik, att guida andra samt också flertalet gedigna lärarutbildningar bakom mig och i pågående samt är utbildad osteopat. Undervisar klasser på företag och yogaskolor. Föreläser om yogafilosofi, yogas historia samt funktionell anatomi på yogalärarutbildningar. Tar emot privatelever för individuella hemprogram i yoga samt behandlar patienter osteopatiskt.

Noggrannhet, integritet och humor genomsyrar min undervisning och jag utgår från att människors olikhet berikar yogarummet. Eftersom lärande är en livslång process och jag är nyfiken på språkets nyanser och hur den egna kroppsupplevelsen delvis formas genom språket, har jag gärna dialog om förhållningssätt och normkreativa språkbruk. Det är viktigt för mig att du känner dig inkluderad och väl bemött.

Varför en utövar yoga är väldigt individuellt. Det jag vill belysa är yogametodens potential till en ökad självinsikt, uppmuntra dig att lyssna inåt och börja medvetandegöra varifrån du gör dina val och beslut, samt förstå hur dessa påverkar dig själv och omvärlden.