RETREAT/WS/UTB

Yinyoga | Lärarutbildning HT21 – VT22

En lärarutbildning och personlig fördjupning i Axelsons regi, där yinyoga, restorative och kreativ yoganidra ingår.  Start november 2021. För mer information och anmälan, se Axelsons hemsida

 

Förkroppsligande föreläsningar
Fascia ‒ teori och praktik | Datum på förfrågan

MÄNNISKOKROPPEN – FRÅN YTAN TILL DJUPET
En föreläsningsserie om kroppen utifrån ett helhetsperspektiv där hälsa, välbefinnande och utforskande är centrala teman, med en förankring i ett upplevelsebaserat lärande.

Del 1: Struktur och funktion – fascia som kroppens organiserande arkitektur
Vad är fascia och varför pratar alla plötsligt om det? Fascia är ett samlingsnamn för en av flertalet olika bindvävsstrukturer i kroppen; det både penetrerar och omger organ, skelett, muskler, leder, blodkärl, lymfa och nerver – det är vad som länkar ihop och håller oss samman. Under den här föreläsningen pratar vi om fascia både från ett historiskt och ett nutida perspektiv, om fascias fysiologi och uppbyggnad samt vad det har för relevans för vårt välmående. Vi gör även en kortare mjuk dynamisk rörelsepraktik för att förankra teorin i kroppen.

Del 2: Proprioception och interoception – fascia som det inre landskapets upplevelserymd
Fascia är förändringsbar som all levande vävnad och har ett starkt inflytande på nervsystemet samt hur vi uppfattar det vi känner inom oss. Under den här föreläsningen startar vi teoretiskt med att beskriva fascia som ett sensoriskt organ och avslutar med en kortare yinyoga och guidad meditation, för att utforska fascias roll i en stillsam meditativ praktik och integrera den teoretiska förståelsen i vårt inre landskap.