OSTEOPATI

Bokning och pris
För bokning, information eller funderingar – hör av dig. Du kan också boka online.

Mail: jenny@stockholmsosteopaterna.se | Mob: 0708-775 776  | Stockholmsosteopaterna
Pris: 900 kr. Tidsåtgång ny patient 75 min. och återkommande 45 min.| Jag tar även emot personer med behov av en annan prissättning.

Boka Nu

Vad är osteopati?
Osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform där behandlingen utgår från följande grundprinciper:

  1. Kroppen är en enhet där alla delar påverkas av varandra
  2. Kroppen har en självläkande och en självreglerande förmåga
  3. Kroppens struktur och funktion är sammanlänkade

Osteopaten har en djup kunskap och ingående förståelse av kroppens anatomi och fysiologi. Osteopaten känner väl till hur rörelseapparaten påverkas av patologi eller trauma, men även hur dysfunktion i rörelseapparaten kan leda till försämrad fysiologisk funktion. Till exempel kan en nedsatt förmåga till rörelse i bröstkorgen inverka på lungornas funktion, som i sin tur förändrar kroppens inre miljö genom försämrad cirkulation.

Med hjälp av observation, undersökning, neurologisk och ortopedisk testning samt palpation söker osteopaten finna orsaken till varför kroppens funktioner är förändrade. Smärta och värk är en vanlig upplevelse vid förändrad funktion. Osteopaten skapar en helhetsbild av vilka vävnader som är påverkade och behandlar sedan utifrån de ovanstående grundprinciperna.

All behandling sker manuellt och osteopaten använder sina händer för att öka rörlighet, stimulera vätskedynamik, inhibera nervsystemet och skapa förändring där vävnader är överbelastade. Genom att skapa optimal balans i rörelseapparaten tillåts kroppen hitta tillbaka till fysiologisk jämvikt. Patienter uttrycker ofta fascination över hur osteopatisk behandling kan vara så effektiv men samtidigt så mjuk och behaglig.