AKTIVISM

Hållbar aktivism #hållbaraktivism
Många aktivister jobbar hårt för att göra världen till en bättre plats. Det finns en risk att den egna hälsan tar stryk i den kampen. Ingen tjänar på att aktivister bränner ut sig – människors engagemang är det mest värdefulla samhället har. Skimra Yoga och Lila shala har tillsammans med vänner utforskat yoga, meditation och aktivism sedan 2010.

Yoga -och meditationspraktik är växande folkrörelser i Sverige. I samband med populariseringen av dessa praktiker har bilden vuxit fram att yoga är en möjlighet att satsa på och förverkliga sig själv, samtidigt som praktiken blivit tätt förknippad med konsumtion av kläder, mat och relaterade prylar. Den västerländska yogakulturen är idag ofta bärare av redan existerande normer kring smalhet, funktionalitet, vithet, femininitet, maskulinitet och heterosexualitet. Det gör yoga otillgänglig och otrygg för många kroppar och sinnen.

För oss är yoga och meditation kraftfulla redskap för att kunna må bra och fortsätta verka i samhället. Vi önskar att yoga och meditation ska vara trygga sammanhang för ett fredligt utforskande av kropp och sinne. Vår strävan är att praktikerna ska vara tillgängliga för alla. Särskild omsorg vill vi ägna åt människor med egna erfarenheter av det våld som ofta riktas mot normbrytare och att dessa får tillgång till en praktik som kan vara stärkande och läkande. När du gör din praktik ska du inte behöva sträva efter en kropp eller ett sinne som du inte har. Du ska få möjlighet att möta dig själv där du är.

Ett urval av våra projekt:
Almedalsveckan, sedan 2014
Lila shala har med hjälp av elever och vänner en plattform för aktivister från olika organisationer som arbetar för en bättre värld. Tillsammans med bland annat Ortens Yoga, Skimra Yoga, Mitch Durell och andra vänner erbjuds aktivister att börja sina dagar med en stund på yogamattan samt möjlighet att ta paus i ett tyst rum när helst de behövde under de intensiva dagarna. Läs gärna mer här.

Meditation för antirasistisk kraft 2012, 2014
Meditation för antirasistisk kraft var ett utrymme på Lila shala för återhämtning, reflektion och kraftsamling i slutet av Sverigedemokraternas dag i Almedalen. Arrangerades 2012 tillsammans med Charlotte Signahl och 2014 tillsammans med Mitch Durell.

Lesbisk Makt 2014
Skimra Yoga tog emot det politiska och konstnärliga projektet Lesbisk Makt 2014 under en förmiddag för yoga och samtal.

Gotland Pride  från 2012 och framåt
Lila shala tillsammans med bland annat Gunilla Edemo.

sQFetT! 2013
Skimra Yoga gästar sQFetT! – ett nätverk för rörelse i trygga sammanhang. Namnet är en sammansättning av ord som svett, queer, feminism, fett- och transaktivism.

Fettaktivism och yoga 2011
Skimra Yoga skapade tillsammans med Emma Isander Freiman och det radikala nätverket FAT:UP! ett tryggt yoga- och samtalsrum för rymliga kroppar.

Yoga och icke-våld på Queertopia-festivalen 2011
Under en workshops utforskade Skimra Yoga och Gunilla Edemo yoga och icke-våld tillsammans med den queerfeministiska kulturfestivalen Queertopias besökare, Norberg.

Empoweryoga för queera kroppar och sinnen 2010 – retreat och workshop
Under en helg på Gotland undersökte vi tillsammans med ett tjugotal deltagare vad queer yoga skulle kunna vara. I det queera ryms upplevelser, analyser och aktivism utifrån sexualitet, kön och makt. I yoga kan vi möta kroppens möjligheter och utmaningar utifrån våra egna förutsättningar. I kombination skulle yoga och queer kunna innebära möjligheter att undersöka hur den egna kroppen påverkar och påverkas av maktrelationer i det vardagliga livet.

Vi utbyter gärna erfarenheter med andra som är intresserade av liknande perspektiv och blir gärna kontaktade för samarbeten, erfarenhetsutbyten och liknande!