NVC-intro 13 maj!

Introduktion till Nonviolent Communication med Aurora Sparre [13 maj]
Söndag kl. 10-13 inklusive te och frukt
Nonviolent Communication, NVC, är en kommunikationsprocess som bidrar till att vi kan kommunicera och hantera konflikter med respekt för allas behov. NVC kan hjälpa oss att praktisera och leva medvetet och närvarande. Modellen utvecklades av den amerikanske psykologen
Dr. Marshall B. Rosenberg på 1970-talet.

Nonviolent Communication lär oss bland annat att

  • Säga vad vi önskar och vill, på ett sätt som ökar sannolikheten att bli hörda
  • Höra vad andra känner och behöver, även om uttrycket är anklagande eller aggressivt
  • Lyssna på och ta hand om oss själva
  • Förebygga och hantera konflikter på sätt som fungerar för alla

Ett förhållningssätt
NVC vilar på antagandet att drivkraften bakom alla människors handlingar är försök att tillgodose behov. När vi känner oss trygga och har tillit till att våra behov är hörda och respekterade öppnar vi för kontakt och samarbete. Det som avgör kvalitén i kommunikationen och kontakten är vårt förhållningssätt. Grundtanken är att det som bäst tjänar våra liv är ett förhållningssätt som värnar om människors lika värde, rätten att fritt välja och att vi har ett personligt ansvar för våra handlingar.

En kommunikationsprocess
Det är en process som hjälper oss att kommunicera och samverka utifrån egna och andras behov. Den är uppbyggd i fyra steg: vad vi observerar, vad vi känner, vad vi behöver, och slutligen vad vi önskar. De fyra stegen kan användas både när vi uttrycker oss och när vi lyssnar.

Söndagen den 25 mars kl. 10.00-13.00
Pris: 300 kr | anmälan till jenny@skimrayoga.se

Läs gärna mer om Aurora Sparre här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *